HOUSTON COUNTY FAIR (CALEDONIA MN) 6PM AUG 22 2020